Kvalitet på väg!

Med en bred variation av fordon och kompetent personal erbjuder vi flexibla lösningar inom transport och entreprenad.

Välkommen till Wilda!

Vi på Wilda Transport & Entreprenad AB tillhandahåller sedan 2010 tjänster inom transport, mark och entreprenad. Vi innehar en stor vagnpark med brett utbud av tippbilar, lastväxlare, kranbilar, grävmaskiner och lastmaskiner i olika utföranden. Detta betyder att vi med professionella och flexibla anställda kan utföra en mångsidig variation av arbeten. I en bransch där snabba beslut tidvis behöver tas kan vi leverera beställd tjänst med kort varsel. Vi hittar lösningar på samtliga förfrågningar.

TRANSPORT

Med en stor maskinpark kan vi utföra kompletta transportlösningar för tungt gods. Kontakta oss idag så hjälper vid dig vidare med nästa tunga transport.

MARK

Vi utför alla typer av mark och anläggningsarbeten, allt från diverse schaktningsarbeten, vägarbeten, grunder, anläggning av marksten m.m.

VÄGUNDERHÅLL

Vi löser allt från beläggningsskador och lagning av räcken till sopning på vårkanten. Under vinterhalvåret jobbar vi hårt med att hålla vägarna snö- och isfria med hela våran fordonsflotta som tillsammans plogar, saltar och sandar.

entreprenad

Vi har kunskapen och erfarenheten för alla typer av byggentreprenader. Oavsett uppdrag ser vi till att utföra projektet efter dina önskemål.

Affärsidé

Vi vill erbjuda den bästa möjliga lösningen med kvalitet och kompetens som nyckelord. Vårt mål är att överträffa våra kunders och samarbetspartners förväntningar på våra tjänster med effektiva och flexibla arbetssätt. Vårt agerande skall präglas av proaktivitet, nytänkande och ett stort engagemang. Med professionella och kompetenta anställda utför vi alla åtaganden inom transport och entreprenad enligt våra kunders önskemål. Våra tjänster utförs alltid i enlighet med vår kvalitets- och miljöpolicy.

Våra Tjänster

Med en komplett vagnpark, där vi har tillgång till fordon för alla arbeten, kan vi erbjuda lösningar på samtliga förfrågningar inom våra arbetsområden. Med hjälp av våra skickliga chaufförer åtar vi oss projekt med effektiva och kvalitativa resultat.Våra tjänster innefattas av:

 • Materialtransporter
 • Schaktning
 • Maskinverkstad
 • Sprängning​
 • Lastbilsverkstad
 • Rivning
 • Markarbeten
 • Grunder
 • Snörstörsättning
 • Plockning
 • Storsäck
 • Byggsäck
 • Maskintransporter
 • Snöröjning
 • Sandupptagning
 • Asfaltering
 • Betongarbeten
 • Containers

Miljöpolicy

Med framtiden i åtanke strävar vi efter att utföra våra tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi verkar för att våra transporttjänster såväl som service och underhåll av egna fordon sker i enlighet med rådande miljökrav/bestämmelser. Uppföljning och granskning av våra rutiner gör att vi kontinuerligt kan förbättras och utvecklas på ett miljömässigt riktigt sätt.

Kvalitetspolicy

Vi vill vinna våra kunders förtroende genom att leverera tjänster av högsta kvalitet enligt fastställda och överenskomna krav. Det förutsätter engagerad och kunnig personal och en ändamålsenlig organisation. Företagets utförda tjänster ska kännetecknas av ett välgjort arbete över förväntan samt en ambition att utvecklas och ständigt bli bättre. Resultatet ska vara kundens främsta orsak till fortsatt samarbete.

Kvalitetspolicy

Vi vill vinna våra kunders förtroende genom att leverera tjänster av högsta kvalitet enligt fastställda och överenskomna krav. Det förutsätter engagerad och kunnig personal och en ändamålsenlig organisation. Företagets utförda tjänster ska kännetecknas av ett välgjort arbete över förväntan samt en ambition att utvecklas och ständigt bli bättre. Resultatet ska vara kundens främsta orsak till fortsatt samarbete.

Vi kan Väg & Mark!

Med mångårig erfarenhet och kunskap inom mark, transport och entreprenad ser vi till att alltid leverera tjänster av högsta kvalitet med bästa tänkbara lösning för våra kunder. Behöver ni hjälp i ert nästa projekt? Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för er.  

ring oss idag!
08-59900442