Kvalitet på väg

Du är välkommen att Kontakta oss för vidare hjälp med ditt projekt.

Vad behöver ni hjälp med?

Vi vill erbjuda den bästa möjliga lösningen med kvalitet och kompetens som nyckelord. Vårt mål är att överträffa kunders och samarbetspartners förväntningar på våra tjänster med effektiva och flexibla arbetssätt.  Vårt agerande skall präglas av proaktivitet, nytänkande och ett stort engagemang. Med professionella och kompetenta anställda utför vi alla åtaganden inom transport och entreprenad enligt våra kunders önskemål. Våra tjänster utförs alltid i enlighet med vår kvalitets och miljöpolicy.

Besök

Växel: 08-599 004 42
E-post: info@wildab.se
Speditionsvägen 1, 142 50 Skogås

Fakturering

Tel: 08-599 004 42
E-post: faktura@wildab.se
Box 1029, 141 42 Huddinge

Vi på Wilda

VD/Ägare
Ulf Nagy

E-post: uffe@wildab.se

Driftansvarig
Niklas Henriksson

E-post: niklas@wildab.se

Ekonomi
Jeanette Nagy

E-post: jeanette@wildab.se

Transportledare
Linda Henriksson

E-post: linda@wildab.se

Admin/HR
Hedvig Nagy

E-post: hedvig@wildab.se

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Anledningar att välja ZUGOL:

 • 100% naturprodukt tillverkad av furubark, utan några tillsatser av kemiska preparat.
 • Biologiskt nedbrytbart och kan därför komposteras efter användning. (Tillstånd krävs)
 • Hög upptagningsförmåga när det gäller oljor, bensin, fotogen, skärvätskor, kylvätskor, emulsioner, tvättvätskor, färg, urin eller blod mm.
 • Omedelbar verkan, medför ingen halkrisk, har ingen slipande effekt på maskindelar och är lika användbart på vatten som på land.
 • Mycket svårantändbart och brinner inte med öppen låga, men går utmärkt att förbränna i därför avsedd anläggning efter användning.

Propagules:

Det är vetenskapligt bevisat att ZUGOL innehåller microorganismer som livnär sig på olja. Nerbrytningen sker på mycket kort tid. Detta har gjort att produkten efter användning på olja kan komposteras och omvandlas till täckmassor (jord) vid exempelvis avfallsdeponering istället för att destrueras.

Kort fakta:

 • Innehåll:
  • 85 – 90 % FURUBARK (sorterad, torkad och grannulerad)
  • 10 – 15 % TRÄFIBER (FURA)
 • Volymvikt: Cirka 0,25 kg/dm3
 • Kornstorlek:
  • < 0,25 mm 7,5 %
  • > 0,25 mm < 5,0 mm 76,2 %
  • > 5,0 mm 16 %
 • Uppsugningsförmåga 1kg ZUGOL:
  • 2,04 kg bensin
  • 3,40 kg trikloretylen
  • 2,36 kg diesel
  • 11,73 kg toulen
  • 1,78 kg metanol
  • 3,07 kg råolja (crude)
  • 4,99 kg råolja (bunker)
  • 4,33 kg målarfärg
  • ZUGOL Suger inte upp vatten!
 • Flytbarhet:
  • Efter 5 timmar 99 %
  • 24 timmar 98 %
  • 7 dygn 95 %

Några av våra nöjda kunder